Khuyến khích sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào lưu trữ tài liệu

Sáng 22/2, tại phiên họp thứ 30, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).