CEO được trả lương cao gấp 200 lần nhân viên

Năm 2022, CEO ở Mỹ được trả lương nhiều hơn khoảng 185 lần so với người lao động thông thường. Sang năm 2023, khoảng cách thu nhập này tăng lên và chạm mốc 196 lần.