Sự thăng trầm của chiến đấu cơ tàng hình “Chim ăn thịt” F-22 Raptor

Trong khi chờ đếm ngược đến thời gian bị cho “nghỉ hưu”, F-22 Raptor vẫn chiếm ưu thế trên không và là đại diện cho đỉnh cao của thành tựu công nghệ.