Đội mũ bảo hiểm kém chất lượng có bị xử phạt không?

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt. Vậy nếu đội mũ bảo hiểm kém chất lượng thì có bị xử phạt hay không?