Lương Văn Can và hoài bão về thương giới Việt đủ “đức” lẫn “tài”

Lương Văn Can, một nhà Nho, một chí sĩ thời Pháp thuộc, đã vượt qua định kiến của người Việt cận đại, làm nổi bật vai trò của thương nhân, làm phấn chấn tinh thần của những người làm kinh doanh tại nước ta đầu thế kỷ 20. Triết lý về đạo kinh doanh gồm cả “thương đức”, “thương tài” mà Lương Văn Can để lại vẫn là điều mà thương giới Việt cần học hỏi.