TP Thủ Đức tước giấy phép công trình sai phạm hơn 1.000 m2

Lãnh đaọ TP Thủ Đức cho biết đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng với chủ đầu tư công trình sai phép hơn 1.000 m2 ở TP Thủ Đức.