Hoa lê rừng xuống phố phục vụ người dân “chơi Tết” sớm

Hoa lê được vận chuyển từ nhiều tỉnh về Thủ đô bày bán vài giá từ vài trăm đến vài triệu đồng phục vụ người dân "chơi Tết" sớm.