Tây Ninh: Xử phạt cơ sở kinh doanh phân bón kém chất lượng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt một cơ sở kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.