Các nước khối NATO khẳng định không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine

Ngày 27/2, Mỹ và các đồng minh chủ chốt tại châu Âu đã khẳng định không có kế hoạch đưa binh lính tới Ukraine.