Đồng Nai: Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông sẽ bàn giao Sở Nội vụ xử lý

30/11/2023 16:30

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông.

Ngày 30/11, UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 11/7/2023 của Ban TVTU về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên toàn tỉnh.

Dân sinh - Đồng Nai: Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông sẽ bàn giao Sở Nội vụ xử lý

Cán bộ CSGT tuyên truyền về quy định sử dụng cho người dân khi tham gia giao thông.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu gửi danh sách cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông về Sở Nội vụ để phối hợp quản lý, xử lý.

Theo đó, UBND tỉnh đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thực thi công vụ và quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh tiếp tục thực hiện việc thông báo người vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông đến nơi làm việc và học tập của người vi phạm.

Duy trì hàng tháng việc thông báo người lái xe gây tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn trên báo, Đài PT-TH.

Đặc biệt, phải gửi danh sách cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức vi phạm giao thông, gây tai nạn giao thông về Sở Nội vụ để phối hợp quản lý, xử lý.

Dân sinh - Đồng Nai: Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông sẽ bàn giao Sở Nội vụ xử lý (Hình 2).

Lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông.

UBND tỉnh này cũng yêu cầu Công an tỉnh nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ công an can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm về giao thông.

Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ (nhất là lĩnh vực tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đăng ký xe, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông) làm theo quy trình, điều lệnh với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “Cảnh sát giao thông nói không với tiêu cực”, “Không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân”…

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông tỉnh được giao nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trang mạng xã hội, Fanpage chuyên về an toàn giao thông để việc tiếp cận các thông tin, quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân được dễ dàng, nhanh chóng.

Qua đó cũng tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, bất cập liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

Bạn đang đọc bài viết "Đồng Nai: Cán bộ, đảng viên vi phạm giao thông sẽ bàn giao Sở Nội vụ xử lý" tại chuyên mục Phong cách sống. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline: 0903 78 12 09, hoặc gửi về địa chỉ email: phutrachnoidung@gmail.com.